Garantie

Înainte de a efectua o cerere de garanţie completaţi talonul de garanţie .

Garanţia produselor Exedra Tools se acordă doar cu prezentarea tuturor documentelor specificate în acest formular.

Garantia

Garanţia pieselor EXEDRA TOOLS este de 12 luni de la data vânzării, cu condiţia respectării instrucţiunilor de depozitare, montare, întreţinere şi exploatare prezente în acest certificat.


În cazul unei reclamaţii în garanţie, beneficiarul trebuie să prezinte următoarele:

- factură de cumpărare 

- certificatul de garanţie ştampilat de vânzător 

- componenta / produsul care face obiectul reclamaţiei.

 

Pierderea garantiei

Beneficiarul pierde dreptul la garanţie în următoarele cazuri:
Nu prezintă documentele necesare pentru garanţie.

Produsul a fost folosit necorespunzator sau a fost deteriorat prin taiere, sudare sau prin expunerea la forte sau procese pentru care acesta nu a fost conceput.

Laborator pentru verificări şi testări in vederea acordării garantiei:

Splaiul Independenţei 319, Hala OB 18,
sector 6, Bucureşti
Tel: 021 316 56 57